Op 22 februari 2024 wordt er van 19 uur tot 20.30 uur in de Zeepziederij uitleg gegeven over het inschrijven en de werking van de middelbare scholen van Bree, Bocholt en Peer. Tijdens de ouderavond zullen alle scholen van de scholengemeenschap Sint-Michiel en het internaat voorgesteld worden. Ze geven ook informatie over het pedagogisch project en lichten toe hoe de eerste graad er binnen de scholengemeenschap uitziet. Uiteraard zal het proces van aanmelden en inschrijven uitgebreid aan bod komen.
Tijdens deze avond wordt er ook tijd gemaakt om vragen te stellen en in gesprek te gaan met de directies van de scholen.
 
Jullie kunnen zich inschrijven via de website: Scholengemeenschap Sint-Michiel Bree Bocholt Peer (sg-sintmichiel.be)
Op de startpagina van de website bevindt zich een nieuwsartikel over de infoavond. Door te klikken op ‘lees verder’ vind je het inschrijfformulier. In bijlage staat alle info nog eens bondig uitgelegd.