Op dinsdag 27 juni 2023 mag je tussen 15.30 uur en 17.00 uur samen met je kind het rapport op school afhalen. Je loopt dan gewoon binnen in de klas(sen) van je kind(eren).

Heb je graag een individueel oudercontact, dan neem je daarvoor contact op met de klasleerkracht(en) van je kind. Je kan dat doen via e-mail: L en het cijfer van het leerjaar@donbosco-gerdingen.be