Op dinsdag 28 juni 2022 mogen de ouders van de leerlingen van het eerste, het tweede, het derde, het vierde en het vijfde leerjaar tussen 15.30 uur en 17.00 uur samen met hun kind het rapport op school afhalen. Je loopt dan gewoon binnen in de klas(sen) van je kind(eren).

Heb je graag een individueel oudercontact, dan neem je daarvoor contact op met de klasleerkracht van je kind. Je kan dat doen via e-mail: voornaam.naam@donbosco-gerdingen.be