Organisatie 5de en 6de leerjaar na de herfstvakantie

Beste ouders

Omdat we op vrijdag 30 oktober overschakelen naar code oranje, moeten we de leerlingenstromen in de school beperken en dus vermijden dat leerlingen zich verplaatsen van de ene kant naar de andere kant in de school. Ook het mengen van leerlingen uit 2 klassen voor binnenactiviteiten is niet meer toegelaten. We hebben daarnaast ook geluisterd naar de ervaringen van ouders, leerlingen en leerkrachten i.v.m. de organisatie van het 5de en het 6de leerjaar.

Daarom schakelen we in overleg met leerkrachten, zorgteam en leerlingen na de herfstvakantie over naar een nieuwe organisatie.

  • Het 5de leerjaar beschikt vanaf dan over 2 lokalen naast elkaar op de 1ste verdieping van het B-gebouw met meester Francis voltijds en juf Valerie halftijds aanwezig.
  • Het 6de leerjaar beschikt over 2 lokalen naast elkaar op de 2de verdieping van het C-gebouw met juf Joke voltijds en juf Valerie halftijds aanwezig. De leerlingen van het 6de leerjaar krijgen een budget om in overleg met de leerkrachten de 2 zolderklassen verder in te richten.
  • De leerkracht(en) van dienst in een klas kan (kunnen) de 2 lokalen vrij gebruiken in functie van de inhouden waaraan hij of zij werkt (werken).

De leerkrachten, de leerlingen en het zorgteam zien dit nieuwe plan helemaal zitten. We zijn ervan overtuigd dat dit een goede organisatievorm is die bovendien ook coronaproof is.

Mocht je nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met 1 van de leerkrachten.

Hartelijke groet namens het team 3de graad

Jos Everts
directeur

Info over COVID-19

Een externe medewerker van de school heeft positief getest op COVID-19. Die medewerker heeft alleen contact gehad met een beperkt aantal leerlingen in een aparte ruimte. Er heeft overleg met de VCLB-arts plaatsgevonden. De betrokken leerlingen en hun ouders zijn op de hoogte gebracht. De medewerker en de betrokken leerlingen zijn in quarantaine geplaatst. Het VCLB heeft beslist dat de leerkrachten die met de medewerker in contact gekomen zijn beschouwd worden als laagrisico-contacten. Zij mogen komen blijven werken, maar zijn op de hoogte gebracht van een aantal bijkomende voorzorgsmaatregelen die ze moeten nemen.

Er is op dit moment geen enkel risico voor de andere leerlingen en kleuters.  Als er zich nog ontwikkelingen voordoen op het vlak van COVID-19 komen we daarop bij jullie terug.

Wij vragen iedereen de hygiëne- en afstandsregels goed te blijven volgen. Aan ouders en grootouders die kinderen naar school brengen, vragen we nog eens uitdrukkelijk om zich niet langer dan nodig aan de schoolpoort op te houden. 

In geval je kind zich ziek volgt, raadpleeg dan deze beslisboom om te zien of je kind naar school mag komen:

De Minister van Onderwijs besliste dat alle basis- en secundaire scholen van code geel naar code oranje overschakelen. We brengen je uiterlijk begin volgende week op de hoogte van de bijkomende maatregelen die onze school zal nemen.

Inzamelen recycleerbare materialen

Als MOS-school zamelen wij al enkele jaren recycleerbare materialen in. Dit is een beetje op de achtergrond geraakt en willen we graag terug onder jullie aandacht brengen. 

Als we oude kleding, gebruikte batterijen en lege inktcartridges inzamelen zorgen we goed voor het milieu en kunnen we leuke extra’s of een financiële beloning voor onze school krijgen. Met het verzamelen van oude gsmzorgen we goed voor het milieu en kunnen we het Natuurhulpcentrum helpen.

Heb jij nu of in de loop van dit schooljaar oude kleding die weg mag, drop je die dan in de kledingcontainer aan de kleine poort (Barrierstraat) van onze school?

Heb je gebruikte batterijen, lege inktcartridges of een oude gsm die je wil weggooien, geef je dat dan mee naar school? Je kind mag dit aan de klasleerkracht afgeven. Zo help je de natuur en onze school een handje. 

Hou zeker ook de Facebookpagina in de gaten: 

Klasuitlening bibliotheek

De bibliotheek vraagt ons het volgende met je te delen.

Je kind komt met de school op klasuitlening. Per klasuitlening ontleent je kind maximum 2 boeken. Geef voor elke klasuitlening de geleende boeken en bibpas in een (rug)zakje mee naar school.

dinsdag 13 oktober
dinsdag 10 november
dinsdag 8 december
dinsdag 12 januari
dinsdag 9 februari
dinsdag 16 maart
dinsdag 20 april
dinsdag 18 mei
maandag 14 juni: boeken inleveren op school, bibpas en (rug)zakje thuis bewaren voor het volgende schooljaar of bibbezoeken in de zomervakantie.

Je bent als ouder verantwoordelijk voor de geleende boeken i.v.m. schade en op tijd inleveren. Wat doe je als je kind afwezig is of de boeken vergeten is?

  • Lever de boeken zo snel mogelijk in tijdens de openingsuren of via de boekengleuf.
  • Verleng de boeken via Mijn Bibliotheek. Je kan 1 keer verlengen.

Als je de boeken niet op tijd inlevert, sturen we een herinneringsbrief. Als je de boeken dan nog niet inlevert, ontvang je een factuur. Je krijgt dan nog de kans om de boeken in te leveren of te vergoeden. Daarna kan je kind opnieuw ontlenen.

Deze website gebruikt cookies. Door deze site verder te gebruiken, aanvaard je ons gebruik van cookies.