Het vclb geeft adviezen aan school, ouders en leerlingen als er zich een besmettelijke ziekte voordoet. Hieronder vind je een gewijzigde lijst van besmettelijke ziekten die aan het vclb gemeld moeten worden. Niet alle opgesomde ziektes zijn ernstig. De vclb-arts oordeelt of er maatregelen nodig zijn. Dat is niet altijd het geval. Twijfel je of een melding nodig is? Bespreek het dan met je huisarts of de vclb-arts.

Meld zo snel mogelijk elk volgende infectieziekte aan de leerkracht van je kind, aan de directie of aan het vclb:

Bof Mazelen
Buikgriep /voedselinfectie Rode hond (rubella)
Buiktyfus Roodvonk (scarlatina)
Difterie Schurft (scabiës)
Hersenvliesontsteking (meningitis) Schimmelinfectie van de behaarde hoofdhuid en van de gladde huid
Hepatitis A Shigella infectie
Hepatitis B STEC (Shiga Toxine producerende E. coli)
Krentenbaard (impetigo) Tuberculose
Kinderverlamming (polio) Wind- of waterpokken (varicella)
Kinkhoest (pertussis) Hoofdluizen

 

De contactgegevens van het vclb afdeling Bree vind je op Vrij CLB Limburg.