Vandaag is meester Kobe met zijn laatste 2 stageweken in onze klas gestart. Hij gaf de leerlingen een formulier in de huiswerkkaft mee. Daarin wordt de toestemming om je kind te filmen gevraagd. De feedback die meester Kobe bij dit beeldmateriaal van een lector van de hogeschool krijgt is belangrijk voor zijn leerproces.

Het beeldmateriaal wordt:

  • Niet opgeslagen.
  • Niet gedeeld en gebruikt buiten de onderwijsinstelling.
  • Verwijderd na bespreking.
  • Niet gebruikt voor andere doeleinden dan voor de professionele ontwikkeling van de student.

Geef je dit formulier zo snel als mogelijk ingevuld terug mee naar school?

Dank je wel!