Beste ouder 

Allereerst willen we jullie het beste wensen voor 2022!

Verder willen we jullie graag meedelen dat de oudercontacten van dinsdag 11 januari 2022 en woensdag 12 januari 2022 worden uitgesteld omwille van de afwezigheid van juf Joke. Indien jullie een dringende vraag hebben mogen jullie alsnog op het afgesproken moment online komen via Teams. Juf Valerie belt jullie dan op. Graag een seintje voor dinsdag aan juf Valerie (valerie.savelkoul@donbosco-gerdingen.be). 

Juf Joke is afwezig tot 26 januari. Ze wordt in de klas vervangen door juf Valerie. De directie zoekt nog een extra leerkracht, maar vervangers zijn op dit ogenblik erg moeilijk te vinden.

Vriendelijke groeten

Juf Joke en juf Valerie