De leerlingen van het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar mochten vandaag meedenken over de vergroening van de speelplaats.

Ze gingen in groep als echte ontwerpers aan de slag met het plan van de speelplaats. Elk groepje kreeg een budget en een reeks elementen waaruit ze een keuze konden maken om te gebruiken in zijn ontwerp. Denk bijvoorbeeld aan een speelheuvel, lang gras, een boomhut, een waterplas, fruitbomen, holle struiken, een wilgentunnel … Die elementen varieerden natuurlijk in prijs. Het aanplanten van fruitbomen kostte bijvoorbeeld veel minder dan het bouwen van een boomhut.

De opdracht was om het budget goed te besteden en een ontwerp te maken dat:

  • Goed is voor de biodiversiteit en het klimaat
  • Voldoende kansen biedt om te spelen in en te leren over de natuur
  • Het welbevinden en de gezondheid van alle kinderen ten goede komt

In alle groepjes werd druk onderhandeld: ideeën werden voorgesteld, er werden argumenten aangehaald en het budget werd goed in de gaten gehouden. In alle klassen werkten de leerlingen echt heel fijn en gemotiveerd samen. Ze luisterden goed naar elkaar en elk groepje raakte het ten slotte eens over zijn ontwerp. Aan het slot van de les stelden de groepen de ontwerpen aan elkaar voor: er werd uitgelegd welke elementen ze kozen, waarom ze die kozen en waar die een plek zouden kunnen krijgen op de speelplaats.

Superknap gedaan, jongens en meisjes.

Ook met de jongere kinderen vanaf de tweede kleuterklas denken we deze week na over de vergroening. Zij kunnen hun mening kwijt aan de hand van een tekening.

Op dinsdag 21 maart willen we graag met ouders en partners van ons MOS-netwerk overleggen over de ideeën van de leerlingen. Interesse om mee te denken? In deze schoolmededeling vind je nog meer informatie en hier kan je inschrijven, als je graag aan het overleg wil deelnemen.

Bekijk hier foto’s van het overleg in de klassen. De foto’s worden de komende dagen nog verder aangevuld.