In april en mei 2024 worden de Vlaamse toetsen, ook wel centrale toetsen genoemd, voor het eerst georganiseerd voor het 4de leerjaar lager onderwijs en het 2de jaar secundair onderwijs. De afname gebeurt digitaal. Meer info hierover vind je in het filmpje Centrale toetsen in een notendop. Voor de afname van de Vlaamse toetsen maken de leerlingen een klassikale kennismakingstoets.

Elke school uit het lager onderwijs krijgt 2 toetsmomenten. Voor het vierde leerjaar van onze school zijn dit:

  • Maandag 6/5
  • Woensdag 15/5

Tijdens het 2de toetsmoment krijgen de leerlingen na de toets een korte vragenlijst. Het is belangrijk dat leerlingen de vragenlijst invullen, ook al is dit niet verplicht. Wil je niet dat je kind de vragenlijst invult? Laat dit dan voor 9 februari via email aan de klasleerkracht weten (L4@donbosco-gerdingen.be).

Meer informatie over de Vlaamse toetsen die jouw kind gaat afleggen, vind je op deze flyer en in deze infobrief.

Vriendelijke groetjes

Juf Ingrid