De kinderen hebben erg hun best gedaan tijdens de lees- en voorleesmarathon. Geef je voor donderdag 28 maart het sponsorgeld mee naar school of maak je het totaalbedrag over op rekeningnummer BE11 7410 1471 4148 van ‘vzw Vrij Katholiek Basisonderwijs Gerdingen – Hulpactie’ onder vermelding van ‘Leesmarathon’? De opbrengst van de leesmarathon 2024 gebruiken we om de klasbibliotheken te vernieuwen. 

Dank je wel!