This content has been archived. It may no longer be relevant

Onze school is op zoek naar vrijwilligers die tijdens de middagpauze het toezicht willen doen. De kinderen eten eerst bij een leerkracht in de klas. Concreet wil dit zeggen dat een vrijwilliger één of enkele dagen in de week (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag), samen met andere middagtoezichters, het toezicht op de speelplaats van 12.20 uur tot 13.20 uur doet. De middagtoezichters zien erop toe dat de leerlingen zich aan de schoolregels houden en begeleiden hen, indien nodig, daarbij. De toezichters krijgen daarvoor een vrijwilligersvergoeding. Als je zelf interesse hebt of iemand kent die dit wil doen, neem je contact op met de directie op het e-mailadres: directie@donbosco-gerdingen.be.

Bedankt voor je hulp!