Don Bosco tussen de jongeren

De school draagt de naam van Don Bosco als oproep om zijn opvoedkundige visie blijvend gestalte te geven. De naam herinnert ook aan de Zusters van Don Bosco die 54 jaar lang actief waren in het opvoedingswerk binnen de parochie Gerdingen.

Opvoeden is maatwerk, zegt Don Bosco. En ook vertrouwen geven en geleidelijk aan kunnen loslaten. Kinderen doelgericht stimuleren in een gunstig klimaat. De opvoeder is aanwezig, beschikbaar en aanspreekbaar. Opvoeden gebeurt vanuit verbondenheid, vertrouwen en geloof, vreugde en spel en hoop.

Je kan meer lezen over Don Bosco op de website Don Bosco Vlaanderen.