Onze leesmarathons vorige schooljaren kenden een groot succes. We starten vandaag een nieuwe editie.

De opbrengst van de leesmarathon 2024 gebruiken we om de klasbibliotheken te vernieuwen. We willen kinderen zoveel mogelijk stimuleren om te lezen. Met een bedrag van 200 euro per klas zouden we een mooi begin kunnen maken van die vernieuwing. We hopen met deze leesmarathon daarom 2000 euro te kunnen verzamelen.

De school organiseert daarom van 19 februari tot en met 22 maart een grote lees- of voorleesmarathon. 

Sponsors zoeken van 19 februari tot 25 februari

Je kind zoekt een of meer sponsors die per (voor)gelezen boek een bedrag willen sponsoren: ouders, grootouders, meter of peter, kennissen … Je kind krijgt op 19 februari 2024 dit sponsorblad mee naar huis, waarop het de namen van de sponsoren kan noteren en het bedrag dat de sponsor(s) per (voor)gelezen boekje willen geven.

Lezen, lezen, lezen van 26 februari tot 22 maart

Van 26 februari tot 22 maart is er dan tijd om volop te lezen of voor te lezen. Je kind houdt op het sponsorblad bij welke boekjes het leest of beluistert. Het noteert de datum, de titel en kan met een smiley aangeven wat het van het boek vond.

Sponsorgeld verzamelen van 23 maart tot 27 maart

Na afloop van de vier (voor)leesweken, telt je kind hoeveel boekjes het gelezen of beluisterd heeft en maakt het de rekening per sponsor. In de week van 24 tot 27 maart verzamelt je kind dan het sponsorgeld bij de sponsoren en brengt het geld uiterlijk op donderdag 28 maart mee naar school. Je mag het totaalbedrag ook overmaken op rekeningnummer BE11 7410 1471 4148 van ‘vzw Vrij Katholiek Basisonderwijs Gerdingen – Hulpactie’ onder vermelding van ‘Leesmarathon’.

Win-win

De voorleesmarathon is een echte win-winsituatie. De klassen krijgt een aantrekkelijkere klasbibliotheek en onze kinderen groeien in lezen, fantaseren, vertellen, stellen en spellen.

Samen maken we er een succes van

We hopen dat de leesmarathon mag uitgroeien tot een groot succes. Wij organiseren daarom opnieuw de wedstrijd De gemaskerde lezer waarbij onherkenbare figuren uit een boek voorlezen. Aan de leerlingen om te raden wie er achter het masker zit. Kijk hier alvast naar een filmpje.

We durven ook rekenen op de bereidwillige hulp van ouders om het sponsorblad mee in te vullen, de afrekening te maken na 4 weken, het geld te innen en mee te geven of te storten en zeker om hun kind(eren) te motiveren om te lezen of om zelf voor te lezen. Alvast bedankt!