In het nieuws vandaag, maar ook al eerder, gaat het regelmatig over de bereikbaarheid van leerkrachten. Leerkrachten besteden buiten de schooluren vaak nog veel tijd aan schoolwerk, maar ze hebben ook het recht op vrije tijd waarin ze niet beschikbaar hoeven te zijn. Vanaf volgend schooljaar zal iedere school daarover afspraken maken in het schoolreglement, ook onze school.

Met het team maakten wij voor dit schooljaar al een afspraak over het lezen van e-mail: teamleden hoeven hun e-mail niet meer dan 1 keer per schooldag en 1 keer per weekend te lezen. Het kan dus gebeuren dat je tot de volgende dag moet wachten op een antwoord.

Heb je een dringende boodschap? Dan telefoneer je best naar school via het nummer 089 46 39 40 of stuur je een bericht naar secretariaat@donbosco-gerdingen.be. Ook voor alle administratieve vragen of vragen in verband met gebruikersnamen en wachtwoorden neem je contact op met het schoolsecretariaat. Afwezigheden meld je telefonisch via het schoolsecretariaat of via e-mail aan de leerkracht. 

Deelt een leerkracht zijn gsm-nummer met jou? Bel of stuur een bericht alleen in echte noodgevallen. Ook het gsm-nummer van de directie gebruik je alleen in echte noodgevallen.

Dank je wel voor je medewerking.