Hoe het groeide

In oktober 1884 konden 54 kinderen uit Gerdingen voor het eerst naar school gaan in Gerdingen zelf.  Ze zaten allemaal samen in 1 klas. Gedurende de 40 volgende jaren groeide het aantal leerlingen en werden er ook klaslokalen bijgebouwd: 1 lokaal in 1903 en 3 lokalen in 1926.

In 1929 namen de zusters van Don Bosco de meisjesschool over. Er kwam een kleuterschool bij. Men sprak toen van een ‘bewaarschool’.

In de welvarende naoorlogse jaren deed de nood aan nieuwe lokalen zich voelen. In 1950 kreeg de meisjesschool een nieuw gebouw, in 1960 de jongensschool.

Op 1 september 1975 gingen de meisjesschool en jongensschool samen en vormden 1 vrije gemengde katholieke basisschool.

Begin jaren ’90 was de school opnieuw aan uitbreiding toe. Er kwam een nieuw gebouw met 2 moderne kleuterklassen, een sportzaal, een eetzaal, 3 klaslokalen, burelen en een personeelslokaal. De inhulding vond plaats op zondag 31 januari 1993, feestdag van Don Bosco.

In 2009 kwamen er nog eens twee ruime klassen bij en daarna werden 4 bestaande klassen van de lagere school grondig gerenoveerd. 

In 2019-2020 werden het sanitair en de klassen van de jongste kleuters volledig vernieuwd.

In 2020 werd de speelplaats vergroend met ondermeer de aanleg van een mooie buitenklas.

De Gerkenberg

Van 1937 tot 2003 had de school een tweede vestigingsplaats: de Gerkenberg. Een klein schooltje te midden van een heel fijne leefgemeenschap. Toen de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog de klassen van de school in Gerdingen hadden ingepalmd, kregen de kinderen van de Gerkenberg les in hun schooltje van 8 tot 12 uur. De kinderen van Gerdingen kwamen dan in de namiddag naar de Gerkenberg en kregen les van 13 tot 16.30 uur.

Toekomstplannen voor Don Bosco Gerdingen

De school werkt samen met de stad Bree aan de bouw van een nieuwe sporthal die we wellicht in 2022 in gebruik kunnen nemen.

De renovatie van de 2 klassen van het 3de leerjaar en van de kleine eetzaal wordt voorbereid.

 

Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies.