Op vrijdag 25 februari vieren we carnaval op school. Alle kleuters en leerlingen mogen die dag verkleed naar school komen. De leerlingen mogen wel geen speelgoedgeweren en dergelijke, geen confetti en geen spuitbussen meebrengen.  Elke klas viert carnaval vrijdag coronaproof. Bovendien zal de ouderraad die dag voor een drankje en een wafel zorgen voor elk kind. 

Samen maken we er een leuk feest van!