This content has been archived. It may no longer be relevant

Na overleg met het schoolsecretariaat en met de schoolraad besliste het schoobestuur eind vorig schooljaar om de schoolrekeningen vanaf schooljaar 2020-2021 via e-mail te versturen. Dat heb je misschien al gelezen in het schoolreglement.

Op woensdag 23 of donderdag 24 september ontvangen alle ouders voor de eerste keer de schoolrekening per e-mail. Het schoolsecretariaat verstuurt de rekening aan beide ouders, tenminste als van beide ouders een e-mailadres op school bekend is.

Op die eerste schoolrekening is een voorschot aangerekend (15 euro voor een kleuter, 30 euro voor een kind in de lagere school) en ook eventueel het abonnement of de tienbeurtenkaart(en) voor de middagpauze die je reeds bestelde.

Het is het handigst als je die rekening onmiddellijk betaalt, zo vergeet je het niet. Maar we verwachten je betaling uiterlijk binnen twee weken. Alvast bedankt voor je medewerking.