Vanaf maandag 7 maart schakelen we over naar code geel. Daarmee komt een einde aan de meeste covid-maatregelen op school:

 • Nadat de leerlingen het mondmasker al mochten aflaten in de week voor de krokusvakantie, hoeven ook personeelsleden geen mondmasker meer te dragen.
  Let op:  op gemeenschappelijk vervoer, bijvoorbeeld busvervoer naar het zwembad is het dragen van een mondmasker aanbevolen. Ouders beslissen of hun kind een mondmasker draagt en voorzien er een in dat geval. 
 • Activiteiten buiten de schooluren zoals schoolfeesten, opendeurdagen, infoavonden … zijn toegelaten volgens de regels die gelden in de samenleving bij code geel.
 • Leerlingen van verschillende klasgroepen mogen weer gemengd worden. Leerlingen mogen ook weer van plaats wisselen in de klas.
 • Alle ouders, vrijwilligers, leveranciers en andere bezoekers zijn weer welkom op school. Kleuters mogen om 12:05 uur en om 15:10 uur ook weer afgehaald worden aan de buitendeuren op de speelplaats. Leerlingen van de lagere school mag je op de speelplaats ophalen om 12:10 en 15:15 uur. Houd steeds wel voldoende afstand.
 • Schoolreizen en andere buitenschoolse activiteiten vinden plaats volgens de regels in de samenleving.
 • Oudercontacten kunnen weer op school plaatsvinden.

Welke maatregelen zetten we nog verder?

 • Maximaal ventileren en verluchten op basis van CO2-metingen in elk klaslokaal, eet- en vergaderzaal en de lerarenkamer.
 • Wat gemakkelijker buiten kan doorgaan, doen we ook buiten, als het weer dat toelaat. Bijvoorbeeld lessen lichamelijke opvoeding, eetmomenten …
 • Zo veel mogelijk afstand houden blijft belangrijk. Vermijd drukte aan de schoolpoort.
 • Basishand- en hoesthygiëne blijven we toepassen.
 • Wie ziek of besmet is, blijft thuis.

Dank je wel aan alle ouders en teamleden voor de volgehouden inspanningen om het de voorbije 2 jaar veilig te houden met elkaar.