Beste ouders,

 

Via deze weg willen we jullie graag informeren over onze zomervakantie.

De inschrijvingen hiervoor starten op zaterdag 5 juni om 9u00 via bree.kwandoo.com

 Deze vakantiewerking ga je terug vinden onder 4 activiteiten:

  • JULI 2021 de Wissel Opitter – Kadee Tongerlo (locatie: Opvang Opitter)
  • JULI 2021 Don Bosco Gerdingen – De Vuurvogel Bree/Vostert – De Kei Beek – Klimaatschool – De boemerang (locatie: nieuwbouw Holder de Bolder Gerdingen)
  • AUGUSTUS 2021 de Wissel Opitter – Kadee Tongerlo (locatie: Opvang Opitter)
  • AUGUSTUS 2021 Don Bosco Gerdingen – De Vuurvogel Bree/Vostert – De Kei Beek –  Klimaatschool – De Boemerang (locatie: nieuwbouw Holder de Bolder Gerdingen)

Deze activiteiten staan nu nog niet op Kwandoo. Dit omdat elke activiteit helemaal aangepast moet zijn aan de coronamaatregelen ons opgelegd door Kind en Gezin. In de loop van de maand mei zullen deze op Kwandoo verschijnen en kunnen jullie daar ook de nodig informatie terug vinden.

Enkele tips en afspraken:

  • Zorg dat je tijdig inschrijft, de plaatsen zijn beperkt.
  • We werken niet met wachtlijsten. Het is een systeem van aan -en afmelden. Van het moment dat iemand annuleert, kan deze plaats weer ingenomen worden.
  • Voorlopig vragen we geen werkgeversattest maar we willen wel uitdrukkelijk vragen om enkel gebruik te maken van de opvang indien dit echt nodig is. (Indien de vraag naar opvang groter gaat zijn dan ons aanbod, kan het zijn dat we toch overgaan naar het opvragen van werkgeversattesten.)
  • Kinderen van verschillende leeftijden en scholen mogen tijdens vakanties gemengd worden. Er wordt gewerkt in weekbubbels waardoor we de contacten van begeleiders en kinderen op weekbasis beperken.
  • Noteer zaterdag 5 juni nu al in jullie agenda!!!!

Hopelijk tot deze zomer!

 

Met vriendelijke groeten,

Team Holder de Bolder