Allereerst de beste wensen voor 2022. We wensen al onze leerlingen en hun families een goede gezondheid toe. Daarnaast hopen we dat 2022 een jaar mag zijn waar we samen veel kunnen leren en spelen, waar ieders talent kan groeien, waar we samen zorgen voor een fijne sfeer op school en in de klas. Tot slot wensen we iedereen de nodige moed en volharding om de coronamaatregelen te blijven volgen. Dat geeft de beste kansen om de klassen en de scholen te kunnen blijven openhouden.

Coronamaatregelen

De Omikronvariant verspreidt zich zeer snel. Het lijkt er wel op dat de kans om zwaar ziek te worden kleiner is, maar wij vragen toch uiterste voorzichtigheid om te vermijden dat leerkrachten of leerlingen ziek worden en klassen daardoor gesloten moeten worden. Wie klachten heeft moet immers thuis blijven en getest worden.

Leerlingen

 • Vanaf het eerste leerjaar is het dragen van het mondmasker verplicht in de klas, in de gangen en bij intense fysieke contacten ook op de speelplaats. De leerkrachten voorzien wel regelmatig een mondmaskerpauze.
 • Leerlingen blijven in de klas op vaste plaatsen zitten.
 • De overheid raadt sterk aan om bij de start van het tweede trimester en verder wekelijks een zelftest af te nemen bij je kind(eren). Als je financieel in de mogelijkheid bent, dan raden wij de zelftests zeker aan. Ouders die bij het ziekenfonds recht hebben op verhoogde tegemoetkoming kunnen 4 tests per kind per maand kopen bij de apotheek aan 1 euro per stuk.

Ouders

 • Breng je je kind naar school? Zet het dan af bij de schoolpoort. Houd afstand van andere ouders en kinderen en kom niet het schoolterrein op. We voorzien alleen een uitzondering de eerste dagen dat een instapper voor het eerst naar school komt.
 • Neem contact op met de leerkracht of met de school (089 46 39 40) als je vragen hebt, kom daarvoor niet tot op de speelplaats of tot aan de klasdeur.
 • Alle oudercontacten vinden online plaats, en ook alle vergaderingen.

School en schoolorganisatie

 • De klassen blijven binnen maximaal gescheiden van elkaar.
 • We ventileren en verluchten volgens de richtlijnen van de overheid. In elke klas volgen we de luchtkwaliteit voortdurend op met een CO2-meter.
 • Personeelsleden van alle leerjaren in de lagere school dragen een mondmasker, als ze geen afstand kunnen houden, dus ook wanneer ze rondlopen in de klas.

Basismaatregelen

Wij vragen aan iedereen om ook de basismaatregelen goed te blijven naleven:

 • Was of ontsmet vaak je handen 
 • Hoest en nies in je elleboog
 • Draag het mondmasker waar verplicht
 • Zorg voor voldoende frisse lucht
 • Houd voldoende afstand
 • Blijf thuis bij klachten

Samen houden we het veilig! We rekenen op jullie allemaal, ouders en kinderen.