Op maandag 14 en dinsdag 15 februari zullen er aan de werf op de hoek van de Schoolstraat en de Barrierstraat werken plaatsvinden die verkeershinder met zich zullen meebrengen.

  • Op maandag 14/02 is er een inname van een deel van de rijbaan in de Barrierstraat. Verkeer is mogelijk in beide richtingen, waarbij de richting met het obstakel voorrang moet verlenen aan degene zonder obstakel. Dit wordt verduidelijkt met verkeersborden. Dit geldt ook voor fietsers, aangezien die zich daar op de rijbaan in gemengd verkeer bevinden.
  • Op dinsdag 15/02 zal de Schoolstraat worden afgesloten ter hoogte van de werf. Uit veiligheidsoverwegingen kan dan niemand door, ook geen voetgangers en fietsers. Om de school en de parkeerplaatsen voor de school te bereiken moet je dus via de andere kant van de Schoolstraat komen.

Draag jij ook je steentje bij om het veilig te houden?