Op woensdag 7 februari is er voor de leerkrachten een pedagogische studiedag. De kinderen hebben dan vrijaf. De school is gesloten. Je kind kan wel terecht in de kinderopvang Holder de Bolder. Schrijf je kind daarom zo snel mogelijk in via breeibo.mijn-deona.be. De opvang vraagt ons om jullie te herinneren aan de nieuwe afspraken over inschrijving van je kind(eren). De informatie hierover vind je op de website van de stad Bree. Heb je die dag geen opvang nodig, vergeet je dan ook niet je kind uit te schrijven als je eerder al ingeschreven hebt. Dank je.