Vrijdagnamiddag 9 februari trekken we met alle kinderen van onze school verkleed door de straten van Gerdingen. Kinderen mogen verkleed en/of geschminkt naar school komen. Gebruik ook hier in functie van MOS (milieu op school) vooral afgedankte kledij en je creativiteit voor het verkleden. Confetti, slingers, spuitbussen, speelgoedgeweren of -messen e.d. … zijn NIET toegelaten. 

Ouders die een bolderkar kunnen uitlenen, mogen een seintje geven aan de directeur (directie@donbosco-gerdingen.be). We vertrekken om 13.15 uur en maken eerst een rondje in Gerdingen. Daarna blijven kleinste kleuters op school en maken we met de oudste kleuters en de leerlingen van de lagere school no een rondje te in de nieuwe wijk. De route vind je hier.

Het zou heel fijn zijn als ouders, grootouders, familieleden … ergens langs de route komen kijken.