De kop is eraf, het schooljaar is goed gestart. 

We begonnen vanmorgen met een gezamenlijk startmoment onder de plataan op de speelplaats. Daarna was het tijd voor de plechtige inhuldiging van de avonturenmuur. Veel dank aan de ouderraad voor deze mooie realisatie. De kinderen zijn superenthousiast.

Daarna werd er in de klassen gespeeld, met elkaar en met de nieuwe juf of meester kennisgemaakt, werkboeken en schoolgerief uitgedeeld, afspraken uitgelegd … 

Dit schooljaar willen we extra aandacht geven aan het respectvol omgaan met elkaar en aan een goede structuur. We maakten vandaag doorheen heel de school afspraken over het in de rij verzamelen na de pauze, over het luisteren naar elkaar en over het hulp vragen in de klas.

We rekenen erop dat jij als ouder ook je kind mee stimuleert om de gemaakte afspraken goed proberen te volgen. We gaan tijdens de maanden september en oktober de afspraken vaak herhalen en inoefenen. We leggen ook uit waarom we het zo willen op school.

Na die oefenperiode verwachten we dat de kinderen het onder de knie hebben. Eind oktober gaan we samen met de kinderen kijken wat goed lukt en waar we nog extra aandacht aan moeten geven.

In de lagere school zullen de leerkrachten eind december elke leerling op het kerstrapport ook feedback geven hoever hij of zij staat met die afspraken. Ze bespreken dit ook met jou als ouder tijdens het oudercontact.

Welke afspraken staan tijdens dit eerste trimester nu in de kijker?

Aandachtig luisteren

 • Er spreekt maar een iemand tegelijk
 • We draaien ons naar de spreker toe
 • We houden de handen stil. In de lagere school leggen de leerlingen ook alles neer.
 • We laten de andere uitspreken.
 • In de lagere school proberen de leerlingen de ander ook echt te begrijpen.

Hulp vragen in de klas: brein – boek – buur – baas

 • Probeer eerst zelf een oplossing te zoeken: brein
 • Zoek de uitleg in een boek (lagere school) of online (oudste leerlingen): boek
 • Vraag met stille stem hulp aan je vriend: buur
 • Vraag hulp aan de juf of meester: baas
  • Vinger opsteken in de kring / Rustig naar leerkracht toegaan
  • Leerkracht laten uitspreken
 •  

In de rij verzamelen na de pauze

 • Bij het eerste belsignaal stoppen we met spelen en gaan we naar de rij.
 • Bij het tweede belsignaal gaan we in de rij op de juiste stip staan (de jongste kleuters gaan tegen de muur staan)
 • Als de juf of meester leerkracht aan de rij is, zijn we stil, draaien we ons naar voor en laten we elkaar met rust.