Via deze schoolmededeling van 24 oktober 2022 brachten we je op de hoogte dat we alleen een attest voor de betaalde kosten van het middagtoezicht in 2022 kunnen uitschrijven als we in het bezit zijn van het rijksregisternummer en de adresgegevens van de ouder of de verzorgende die recht heeft of kan hebben op belastingvermindering. In principe gaat het dus om de ouder of de verzorgende die de schoolrekeningen betaalt.

We kunnen je alleen een attest bezorgen voor de opvangkosten betaald in 2022, als we uiterlijk op 31/12/2022 de gevraagde informatie van jou gekregen hebben. 

We hebben van ongeveer de helft van de ouders de noodzakelijke gegevens ontvangen. Heb jij dit nog niet in orde gebracht? Vul je dan het bijgaande formulier in voor 31/12/2022? Maar nog beter: doe het nu, zo vergeet je het zeker niet. Nadat het rijksregister overgenomen is in onze schooladminstratiesoftware, worden de gegevens van jouw invulformulier verwijderd. 

We versturen hierover verder geen herinnering meer. Ouders die de hun gegevens niet verstuurd hebben voor 31/12/2022 ontvangen geen attest voor de kosten betaald in 2022.